Pells i frontons

Piedra de Montjuïc y Granito Gris

2008/2010