Nártex

"Les estrelles segueixen l'òrbita que és la trajectòria del seu equilibri;  a més, giravolten, de manera que el seu moviment és helicoidal"  A. GAUDÍ

Granit "Tarn", iniciades al 2009 (en producció)