Frontons finestrals de l'àbsis

Granit, pedra d'Ulldecona i Pòrfir, 2009-2010