MOBILIARI URBÀ

Les fonts ens permeten descobrir què ens ofereix la pedra en contacte amb l'aigua.