Lluís Ventós

"... la compicitat, aspecte que tan sols es pot forjar en anys de col·laboració i entesa, confiança mútua i sincera amistat."