tall amb fil

Amb el fil de diamant aconseguim fer formes d'una manera sencilla, oferint una possibilitat interessant a la hora de concebre una obra.