reproducció digital

Tenim la possibilitat d'obtenir un disseny 3D amb un escaner d'última generacó.

Amb aquest podem reproduir una peça escalant-la a la mesura desitjada i despés mecanitzarl-la aconseguint la màxima qualitat.